Legea nr. 295 din 28 iunie 2004
- cu privire la regimul armelor si al munitiilor

Legea nr. 61 din 27 septembrie 1991
- privind sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice

Legea nr. 60 din 23 septembrie 1991
- privind organizarea si desfasurarea adunarilor publice

Legea nr. 17 din 2 aprilie 1996
- privind regimul armelor de foc si al munitiilor

Legea nr. 252 din 10 iunie 2003
- privind registrul unic de control

Legea nr. 12 din 6 august 1990
- privind protejarea populatiei impotriva unor activitati comerciale ilicite

Legea nr. 7 din 18 februarie 2004
- privind codul de conduita al functionarilor publici republicata

Legea nr. 188 din 8 decembrie 1999
- privind Statulul functionarilor publici republicata

Legea nr. 371 din 20 septembrie 2004
- privind infiintarea, organizarea si functionarea Politiei Comunitare (actualizata pana la data de 17 iunie 2005)

Alege să nu devii victimă a traficului de fiinţe umane!

Nu te regăsi in procentul victimelor unei agresiuni!

Abuzul fizic!

Abuzul sexual!

Nu deveni o pradă uşoară!

Să nu ajutăm hoţii în meseria lor!

Prudenţa este cea mai bună pază şi nu costă!

Paza bună trece primejdia rea!

Şi tu poţi deveni victima tâlhăriei!

Recomandări pentru circulaţia în condiţii specifice de iarnă.

Să prevenim furturile de bagaje şi portofele!

Sfaturi pentru protecţia turiştilor străini.

"Legea pumnului"

Drogul- un paradis al iluziilor, un flagel cu consecinţe tragice.

Spuneţi nu corupţiei!

Pentru a preveni dispariţia copilaşului tău.

Prevenirea nu are vacanţă!

Încrederea între cetăţean şi poliţistul local

Poliţia locală ca poliţie de proximitate

Obiectivele noastre 

LEGEA nr. 12 din  6 august 1990

privind protejarea populaţiei impotriva unor activităţi comerciale ilicite

EMITENT:     PARLAMENT

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 97 din  8 august 1990

 

   Parlamentul României adopta prezenta lege.

    ART. 1

   Constituie activităţi comerciale ilicite şi au ca efect aplicarea, fata de cei care le-au savirsit, a măsurilor prevăzute în prezenta lege, următoarele:

   a) efectuarea de acte de comerţ fără îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege pentru desfăşurarea unei activităţi comerciale sau cu încălcarea de către comercianţi a obiectului activităţii lor comerciale, stabilit în condiţiile legii;

   b) revinzarea la un preţ mai mare a mărfurilor cumpărate din unităţile de desfacere cu amănuntul ale comerţului de stat sau cooperatist; revinzarea mărfurilor cumpărate de la un comerciant cu amănuntul, altul decît cei mentionati anterior, cu un preţ mai mare de 10% decît cel de cumpărare.

   În cazul în care mărfurile suferă operaţiuni de prelucrare din care nu rezulta un produs nou, de reambalare, depozitare şi alte asemenea, preţul nu poate fi mai mare decît cu cel mult 20%;

   c) cumpărarea de produse, în scop de revinzare, de la restaurant, cofetarie, bar, cantina, unitate de turism sau alta unitate similară;

   d) cumpărarea, în scop de revinzare, de produse care fac obiectul unei sarcini de livrare stabilită prin balanţa, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege;

   e) stocarea de mărfuri în scopul creării unui deficit pe piata şi revinzarii lor ulterioare;

   f) vînzarea produselor cumpărate în condiţiile de la lit. c) şi d) sau a celor stocate în condiţiile de la lit. e);

   g) înţelegerea între comercianţii cu amănuntul pentru impunerea unor preţuri superioare celor practicate pe piata;

   h) ascunderea, alterarea sau distrugerea de acte ori documente, neînregistrarea mărfurilor, precum şi ţinerea unei duble evidente contabile, în scopul sustragerii de la plata unor impozite sau taxe;

   i) vînzarea de mărfuri de către comercianţi în alte locuri decît cele autorizate de primării sau în afară condiţiilor înscrise în licenţe;

   j) condiţionarea vinzarii unui produs de cumpărarea altui produs;

   k) orice alta fapta săvîrşită de un comerciant cu scopul de a crea un deficit pe piata în aprovizionarea cu mărfuri a populaţiei.

    ART. 2

   Cistigurile realizate din activităţile prevăzute la art. 1 lit. a), b) şi f) sînt supuse unui impozit egal cu valoarea acestor cistiguri.

   Încasările rezultate din vînzarea de către un comerciant a unor mărfuri a căror provenienta nu poate fi dovedită se impozitează cu o cota de 95% .

   Prevederile alin. 2 se aplica şi pentru mărfurile de provenienta străină supuse vamuirii potrivit legii, la care persoanele juridice sau fizice care le-au introdus în ţara nu au actul de impunere vamală.

    ART. 3

   Sînt contravenţii, dacă fapta nu constituie, potrivit legii penale, infracţiune, şi se sancţionează cu amenda:

   a) de la 5.000 lei la 10.000 lei faptele prevăzute la art. 1 lit. i) şi j);

   b) de la 10.000 lei la 50.000 lei faptele prevăzute la art. 1 lit. e), g) şi k);

   c) cu o suma egala cu valoarea impozitului sustras, care se va plati împreună cu impozitul datorat, fapta prevăzută la art. 1 lit. h);

   d) de la 20.000 lei la 60.000 lei faptele prevăzute la art. 1 lit. a), c) şi d).

   Sancţiunea pentru faptele prevăzute la art. 1 lit. c), d) şi e) se aplica şi în cazul în care mărfurile au fost vîndute.

   Bunurile care fac obiectul contravenţiilor prevăzute la art. 1 lit. c), d) şi e), aflate la data constatării la contravenient, se confisca.

    ART. 4

   În afară comercianţilor, sînt contraveniente şi persoanele încadrate la regiile autonome, societăţile comerciale, unităţile cooperatiste, orice alte organizaţii sau unităţile de stat, care, în scopul săvîrşirii contravenţiei, au convenit cu comerciantul asupra modalităţilor de savirsire a acesteia.

   Persoanelor prevăzute la alin. 1 li se va aplica aceeaşi amenda ca aceea pentru comerciant.

    ART. 5

   Contravenţiile prevăzute la art. 3 lit. a), b) şi d) se constata de către functionarii prefecturilor, primăriilor, împuterniciţi de către acestea, precum şi de către organele de poliţie, iar contravenţia prevăzută la art. 3 lit. c), de către functionarii inspectiilor teritoriale financiare de stat, împuterniciţi de inspecţia respectiva.

   Persoanele împuternicite sa constate contravenţia vor aplica şi amenda, luind, totodată, măsura confiscării prevăzute la art. 3 alin. 3.

    ART. 6

   Prevederile prezentei legi se completează cu dispoziţiile <LLNK 11968    32 10 701   0 17>Legii nr. 32/1968 pentru constatarea şi sancţionarea contravenţiilor.

    ART. 7

   Pentru urmărirea desfăşurării activităţii comerciale în condiţiile prevăzute de lege, la primării se va constitui un corp de control comercial.

   Primăriile la care se va constitui un corp de control comercial, atribuţiile şi structura organizatorică ale corpurilor de control, precum şi modul de salarizare a controlorilor comerciali, se stabilesc prin hotărîre a guvernului.

    ART. 8

   La data publicării prezentei legi se abroga dispoziţiile art. 295 lit. c) şi d) din Codul penal, <LLNK 11972     3 10 702  70 33>art. 70 - 87 din Legea nr. 3/1972 cu privire la activitatea de comerţ interior, precum şi orice alte dispoziţii contrare.

   Aceasta lege a fost adoptată de Adunarea Deputaţilor în şedinţa din ziua de 31 iulie 1990.

                 PREŞEDINTELE ADUNĂRII DEPUTAŢILOR

 

                             MARŢIAN DAN

 

 

 

   Aceasta lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din ziua de 31 iulie 1990.

                 PREŞEDINTELE SENATULUI

 

            academician ALEXANDRU BÎRLĂDEANU

 

   În temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului şi a Preşedintelui României,

   promulgăm Legea privind protejarea populaţiei impotriva unor activităţi comerciale ilicite şi dispunem publicarea sa în Monitorul Oficial.

                 PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

                     ION ILIESCU

 

                     -------------------------

 

 

 

 

 

 


 


drumuri înzăpezite
drumuri cu polei
căderi de copaci
o infracţiune sau alte evenimente 

       
 
   
 
Link-uri instituţii locale

Primăria Alba Iulia

Consiliul Judeţean Alba

Prefectura judeţului Alba

Inspectoratul Judeţean de Poliţie Alba

Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Alba

Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă
Link-uri instituţii centrale

Preşedintele României

Guvernul României

Consiliul Suprem de Apărare a Ţării

Serviciul Român de Informaţii

Ministerul Justiţiei

Uniunea Europeană

P
O
L
I
T
I
A

romptitudine
noare
oialitate
mpartialitate
enacitate
nitiativa
tasament
 

Poliţia Locală Alba Iulia: Acasă Despre noi Structura Sesizări Cariară Legislaţie Ştiri - Noutăţi Proiecte Comunicate de presă Galerie foto - video Contact Webmail Hartă site

 
  Copyright (c) 2008 Poliţia Locală Alba Iulia. Toate drepturile rezervate. Termeni şi condiţii Surse Credite hituri: 65516   |   ultima modificare: 20 October 2016 18:38:55.  
 

Legal Disclaimer

Acest site web nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Comisiei Europene. Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site-ului web.
Pentru informaţii despre celelalte programe finanţate de Uniunea Europeană în România, cât şi pentru informaţii detaliate privind aderarea României la Uniunea Europeană, vă rugăm să vizitaţi adresa web a Centrului de Informare al Comisiei Europene în România.