Identitate vizuală (materiale)
Poliţia Comunitară – un serviciu public de calitate pentru cetăţenii municipiului Alba Iulia

 

Poliţia Comunitară – un serviciu public de calitate pentru cetăţenii municipiului Alba Iulia

Proiectul Poliţia Comunitară – un serviciu public de calitate pentru cetăţenii municipiului Alba Iulia reprezintă demersul acţional al Consiliului Local Alba Iulia în parteneriat cu FUNDAŢIA PAEM ALBA, de a întări capacitatea administrativă şi profesională a Serviciului Public de Poliţie Comunitară (SPPC), în acord cu politica Guvernului României de realizare a ordinii şi siguranţei publice, pentru creşterea siguranţei cetăţeanului şi prevenirea criminalităţii stradale şi în conformitate cu atribuţiile legale ale autorităţii locale stipulate în legea 215/ 2001, republicată. Proiectul este finanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul României prin Programul Phare 2006. Fondul de modernizare pentru dezvoltarea administraţiei la nivel local, cu suma de 109 890 Euro şi de către Consiliul Local Alba Iulia cu suma de 30 000 de Euro.

„În vederea îndeplinirii obiectivelor legale de funcţionare şi atingerii misiunii instituţionale şi comunitare, SPPC necesită un amplu proces de modernizare administrativă (dotări logistice, echipamente, cazarmament specific de intervenţie, aparatură de telecomunicaţii, etc.), dar şi de profesionalizare şi adaptare a valenţelelor profesionale aferente capitalului uman angajat – poliţiştii comunitari - la cerinţele funcţionarii unui serviciu public de ordine, siguranţa şi pază, în baza unor principii moderne de interoperabilitate, siguranţă, calitate, eficienţă sau responsabilitate. Un element important al acestui proiect îl reprezintă operaţionalizarea la nivel local a Platformei Naţionale Unice TETRA, platformă înfiinţata în baza Hotărârii S-37 / 29 martie 2007 a Consiliului Suprem de Apărare a Ţării. Acest demers presupune achiziţia şi funcţionalizarea unui sistem complex de echipamente de telecomunicaţii, transmitere şi criptare date, management comunicaţii, ce permite o comunicare rapidă, eficientă şi sigură, între echipele de teren/intervenţii şi dispeceratul SPPC, precum şi între dispeceratul SPPC şi alte instituţii publice implicate în asigurarea ordinei, siguranţei şi pazei cetăţenilor”, a precizat Primarul Mircea HAVA, în contextul inaugural al proiectului.

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de continuarea reformei administrative la nivelul municipiului Alba Iulia în domeniul descentralizării serviciului public de poliţie comunitară prin îmbunătăţirea performanţelor instituţionale şi profesionale în asigurarea liniştii şi ordinii publice, prevenirea şi combaterea fenomenului infracţional, garantarea şi apărarea drepturilor şi libertăţilor constituţionale, a siguranţei cetăţenilor, a proprietăţii publice şi private, asigurarea climatului necesar funcţionarii instituţiilor statului, în conformitate cu prevederile legii.

Pe termen scurt, proiectul urmăreşte dezvoltarea capacităţii instituţionale a SPPC Alba Iulia de a asigura prestaţii publice operative şi eficiente, bazate pe interoperabilitate, siguranţa şi adaptarea metodelor, procedurilor şi regulilor de gestionare a ordinii şi siguranţei publice la situaţia operativă. Creşterea nivelului de pregătire teoretică şi practică a unui număr de 200 de angajaţi din cadrul SPPC Alba Iulia, în vederea performării unui serviciu în domeniul siguranţei, ordinii şi liniştii publice în municipiul Alba Iulia.

Activităţile principale ale proiectului constau în asigurarea infrastructurii de organizare şi implementare a proiectului, măsuri de formare profesională - cursuri de formare pentru Poliţia Comunitară, Permisul European de Conducere a Calculatorului – ECDL, managementul serviciului public de Poliţie Comunitară, organizare curs de comunicarea SPPC cu cetăţenii, implementarea sistemului de comunicaţii TETRA la nivelul SPPC Alba Iulia.


Contact: Claudia Ioana MOLDOVAN, consilier – manager de proiect; Direcţia programe, Str. Ecaterina Varga nr.4, Alba Iulia; T/F 00-40-25-818 488; @ clauditza_moldovan@yahoo.com; www.apulum.ro

drumuri înzăpezite
drumuri cu polei
căderi de copaci
o infracţiune sau alte evenimente 

       
 
   
 
Link-uri instituţii locale

Primăria Alba Iulia

Consiliul Judeţean Alba

Prefectura judeţului Alba

Inspectoratul Judeţean de Poliţie Alba

Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Alba

Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă
Link-uri instituţii centrale

Preşedintele României

Guvernul României

Consiliul Suprem de Apărare a Ţării

Serviciul Român de Informaţii

Ministerul Justiţiei

Uniunea Europeană

P
O
L
I
T
I
A

romptitudine
noare
oialitate
mpartialitate
enacitate
nitiativa
tasament
 

Poliţia Locală Alba Iulia: Acasă Despre noi Structura Sesizări Cariară Legislaţie Ştiri - Noutăţi Proiecte Comunicate de presă Galerie foto - video Contact Webmail Hartă site

 
  Copyright (c) 2008 Poliţia Locală Alba Iulia. Toate drepturile rezervate. Termeni şi condiţii Surse Credite hituri: 65521   |   ultima modificare: 20 October 2016 18:38:55.  
 

Legal Disclaimer

Acest site web nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Comisiei Europene. Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site-ului web.
Pentru informaţii despre celelalte programe finanţate de Uniunea Europeană în România, cât şi pentru informaţii detaliate privind aderarea României la Uniunea Europeană, vă rugăm să vizitaţi adresa web a Centrului de Informare al Comisiei Europene în România.