Încrederea între cetăţean şi poliţistul local

Poliţia locală ca poliţie de proximitate

Obiectivele noastre

Alege să nu devii victimă a traficului de fiinţe umane!

Nu te regăsi in procentul victimelor unei agresiuni!

Abuzul fizic!

Abuzul sexual!

Nu deveni o pradă uşoară!

Să nu ajutăm hoţii în meseria lor!

Prudenţa este cea mai bună pază şi nu costă!

Paza bună trece primejdia rea!

Şi tu poţi deveni victima tâlhăriei!

Recomandări pentru circulaţia în condiţii specifice de iarnă.

Să prevenim furturile de bagaje şi portofele!

Sfaturi pentru protecţia turiştilor străini.

"Legea pumnului"

Drogul- un paradis al iluziilor, un flagel cu consecinţe tragice.

Spuneţi nu corupţiei!

Pentru a preveni dispariţia copilaşului tău.

Prevenirea nu are vacanţă! 

POLIŢIA COMUNITARA IN SLUJBA CETĂŢENILOR.

 

CONSIDERAŢII GENERALE

 

            Poliţia comunitară ca poliţie de proximitate este manieră de abordare şi îndeplinire a tuturor misiunilor poliţieneşti care vizează o mai bună cunoaştere a nevoilor şi aşteptărilor populaţiei, o mai bună stăpânire a teritoriului pentru a anticipa acţiunile antisociale şi o reacţie de răspuns de siguranţă durabil şi adaptat. Poliţia comunitară , în sens larg al conceptului, este metoda modernă de lucru în care atitudinea faţă de muncă, stilul de conducere şi strategia de organizare sunt orientate către recunoaşterea preventivă şi proactivă a problemelor comunităţii, care provoacă frică şi nesiguranţă, precum şi a cauzelor care pot duce la criminalitate şi la fapte antisociale, abordarea acestora precum şi rezolvarea sau îndepărtarea lor în strânsă legătură cu populaţia şi cu alte instituţii.

Astfel, conceptul de poliţie comunitară permite să se răspundă dorinţelor cetăţenilor, fixându-şi următoarele priorităţi:

· diminuarea fricii în rândul populaţiei prin încurajarea gândirii şi acţiunilor preventive;

· favorizarea creşterii responsabilităţii cetăţenilor astfel încât ei să se simtă stăpâni pe viaţa şi proprietatea lor;

· să arate populaţiei că securitatea contribuie la creşterea calităţii vieţii;

· sfătuirea obiectivă şi gratuită a cetăţenilor în domeniul securităţii;

· favorizarea colaborării dintre populaţie şi poliţie, încurajarea cetăţenilor să informeze poliţia atunci când cunosc un fapt antisocial;

· învăţarea populaţiei să evalueze corect criminalitatea pentru a scădea rata criminalităţii şi frica pe care aceasta o inspiră;

· protejarea populaţiei numai prin măsuri poliţieneşti nu este suficientă pentru a reduce criminalitatea. Securitatea populaţiei depinde într-o mare măsură de comportamentul colectivităţii lor.

 

OBIECTIVELE POLIŢIEI COMUNITARE CA POLIŢIE DE PROXIMITATE

 

Obiectivul nr.1O poliţie care ştie să anticipeze şi să prevină dificultăţile

           

            Este şi va rămâne totdeauna necesar ca poliţia comunitară să ştie şi să poată reacţiona imediat în funcţie de eveniment, cu mijloacele potrivite. Nu vor fi evitate niciodată situaţiile imprevizibile, care nu pot fi stăpânite decât printr-o mobilizare importantă de forţe, concentrate în locurile şi la momentul în care ordinea publică este ameninţată. Oricât ne-am strădui să punem accentul pe prevenire va fi necesar, când aceastea a eşuat, să reacţionăm la incidentul despre care nu am ştiut sau putut prevedea şi pe care nici nu l-am putut evita. Este vorba despre coeziunea oraşului.

Cu toate acestea, poliţia comunitară ca poliţie de proximitate vizează reducerea frecvenţei acestui gen de intervenţii. Acest lucru presupune o triplă exigenţă privind anticiparea. Această exigenţă implică următoarele:

-poliţia comunitară, cunoscând terenul şi formele de acţiuni antisociale care se manifestă acolo, prin relaţiile pe care şi le-a făcut, evaluând permanent riscurile, să fie capabilă să prevadă sau să acţioneze înainte să survină tulburarea ordinii şi liniştii publice sau actul antisocial pe care doreşte să-l împiedice să se producă;

-poliţia comunitară să pună la punct o strategie coerentă de acţiune, să ştie să prevadă şi să-şi adapteze reacţiile;

-poliţia comunitară, prin intermediul prezenţei sale vizibile, active şi recunoscute oferă o imagine liniştitoare populaţiei şi mai disuasivă pentru adevăr pentru delincvenţii reali sau potenţiali.

 

Obiectivul nr.2 O poliţie care cunoaşte teritoriul de competenţă şi populaţia care locuieşte acolo şi care este cunoscută şi recunoscută de locuitorii acestuia

 

Logica intervenţiei în urma unui eveniment de ordine publică, a unei plângeri sau act antisocial, este substituită, în cazul poliţie comunitare, cu o logică a cunoaşterii şi a prezenţei active pe teren care are o triplă traducere:

-o poliţie care cunoaşte caracteristicile socio-economice şi umane ale teritoriului său şi diferitele tipuri de populaţie care locuieşte acolo;

-o poliţie a cărei prezenţă şi mod de lucru permit constituirea unei reţele teritoriale fine şi coerente;

-o poliţie vizibilă şi recunoscută de locuitori prezenţa regulată şi continuă pe drumurile publice, inclusiv şi în special la orele la care riscurile de agresiune sunt cele mai manifeste, are o funcţie multiplă:

a) permite poliţiştilor comunitari să întreţină contactul permanent cu populaţia, condiţie a unei bune cunoaşteri reciproce şi sursă de încredere mutuală;

b) asigură o funcţie de disuasiune;

c) permite o intergrare totală chiar în viaţa zonei printre serviciile publice sau funcţii de proximitate;

d) asigură, de asemenea, o funcţie de intervenţie de genul „primului ajutor”.

 

Obiectivul nr.3O poliţie care răspunde mai bine aşteptărilor populaţiei

Pe acest plan poliţia comunitară se traduce printr-o răsturnare de perspectivă: logica de răspuns la cereri punctuale este substituită cu o logică a serviciului preocupat în orice moment să preîntâmpine aşteptările cetăţenilor în materie de siguranţă zilnică.

Aşteptările publicului în materie de siguranţă zilnică, culese sistematic şi analizate, devin factorul declanşator esenţial al punerii în acţiune a serviciilor poliţieneşti şi al punerii la punct a strategiei acestora.

Această voinţă de a asculta aşteptările populaţiei are mai multe consecinţe:

- o poliţie asemănătoare populaţiei, mai potrivită pentru a instaura un dialog intre poliţie şi comunitate;

- o poliţie în contact strâns şi permanent cu populaţia;

- o poliţie capabilă să contribuie la soluţii durabile şi eficiente.

 

 

                        Director Executiv,

 

                         jurist Adrian RADU
drumuri înzăpezite
drumuri cu polei
căderi de copaci
o infracţiune sau alte evenimente 

       
 
   
 
Link-uri instituţii locale

Primăria Alba Iulia

Consiliul Judeţean Alba

Prefectura judeţului Alba

Inspectoratul Judeţean de Poliţie Alba

Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Alba

Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă
Link-uri instituţii centrale

Preşedintele României

Guvernul României

Consiliul Suprem de Apărare a Ţării

Serviciul Român de Informaţii

Ministerul Justiţiei

Uniunea Europeană

P
O
L
I
T
I
A

romptitudine
noare
oialitate
mpartialitate
enacitate
nitiativa
tasament
 

Poliţia Locală Alba Iulia: Acasă Despre noi Structura Sesizări Cariară Legislaţie Ştiri - Noutăţi Proiecte Comunicate de presă Galerie foto - video Contact Webmail Hartă site

 
  Copyright (c) 2008 Poliţia Locală Alba Iulia. Toate drepturile rezervate. Termeni şi condiţii Surse Credite hituri: 65514   |   ultima modificare: 20 October 2016 18:38:55.  
 

Legal Disclaimer

Acest site web nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Comisiei Europene. Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site-ului web.
Pentru informaţii despre celelalte programe finanţate de Uniunea Europeană în România, cât şi pentru informaţii detaliate privind aderarea României la Uniunea Europeană, vă rugăm să vizitaţi adresa web a Centrului de Informare al Comisiei Europene în România.